Power4Talent opgericht als stichting

door | 30 jan 2019 | Power4Talent

Power4Talent opgericht als stichting

In de vroege dinsdagochtend van 9 oktober troffen Mimoent, Danny en Wouter elkaar voor het pand van notarispraktijk Hagen te Vleuten. In aanloop naar deze ochtend waren de statuten opgesteld en klaargemaakt om ze deze ochtend te ondertekenen.

De voorbereidingen voor het eerste Power4Talent programma voor 25 ROC-studenten lopen al, maar de formele oprichting vindt nu plaats. Naast de ondertekening van de statuten wordt Stichting Power4Talent vandaag ook ingeschreven bij de Kamer van Koophalen en wordt de Algemeen Nut Beogende Instelling-beschikking aangevraagd, om zo als stichting volle kracht vooruit te kunnen.

Om hiervoor in aanmerking te komen voldoet Stichting Power4Talent aan een aantal eisen van de Belastingdienst, waar onder:
• Power4Talent heeft geen winstoogmerk
• Power4Talent zet zich voor tenminste 90% in voor het algemeen belang
• De Power4Talent-bestuurders mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken