Beste allemaal,

Het Corona virus houdt ook Nederland inmiddels in zijn greep. Vele bedrijven en organisaties ondernemen acties en vaardigen regels uit omtrent reizen, thuiswerken en bv evenementen en grote bijeenkomsten. Zo zijn inmiddels de scholen ook tot 6 april aanstaande gesloten. Ook vele bedrijven en dus ook gebouwen zijn al dicht.

Dat betekent dat we als het bestuur van Power4Talent hier ook actie op ondernemen. Al eerder hebben wij besloten de intervisie diners en de kick-off van 16 maart niet door te laten gaan. Echter de situatie in Nederland neemt nog steeds ernstigere vormen aan en worden er steeds striktere maatregelen genomen. In deze situatie kunnen wij vanuit Power4Talent zeker ook geen risico nemen. Onze aller gezondheid gaat immers boven alles. En hoezeer wij het ook betreuren kunnen wij niet tegen alle adviezen en maatregelen in gaan.

Daarom hebben we vanuit het bestuur van Power4Talent de volgende besluiten genomen:

  • Het lopende Zadkine traject wordt per direct stopgezet. Indien de situatie het weer toelaat zullen we dit traject weer oppakken en uiteraard afronden. Wanneer dit kan is nu nog zeer onduidelijk.
  • Het traject voor ROC zullen we niet starten en zeker tot na de zomer uitstellen.

Uiteraard hebben we het hier over uitstel en niet over afstel. Na deze uitzonderlijke periode zullen we vanuit Power4Talent er weer alles aan doen om ons mooie traject weer met energie en passie op te starten. Wij rekenen hierbij op ieders begrip, maar dat zal waarschijnlijk een overbodige vraag zijn.

Vanuit Power4Talent zijn wij met dit alles met name bezorgd over ieders gezondheid en een mooie toekomst voor iedereen. Onze bijdrage hierin zullen we blijven leveren zodra het weer kan.

Wij hopen dat we via Slack, WhatsApp, mail en telefoon de komende periode elkaar niet uit het oog zullen verliezen. Als laatste willen wij iedereen het allerbeste wensen in deze lastige periode.

Zorg goed voor elkaar!

Het bestuur van Power4Talent.